Ελληνικά

 

 

“Ομολογώ με πίστη”

Άγιος Νερσές ο χαρισματικός (1102-1173)
.
Προσευχή για την κάθε ώρα της ημέρας

~
~
1
Ομολογώ με πίστη και Σε προσκυνώ
Πατέρα, Υιέ και Άγιο Πνεύμα, άκτιστη και αθάνατη φύση,
δημιουργέ των αγγέλων, των ανθρώπων και της κάθε ύπαρξης.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
2
Ομολογώ με πίστη και Σε προσκυνώ
αδιαίρετο Φως, αχώριστη Τριάδα Αγία, ένας και μοναδικός Θεός,
δημιουργός του φωτός και αποδιώκτης του σκότους.
Αποδίωξε από την ψυχή μου το σκότος της αμαρτίας και της αγνοίας,
και φώτισε μου τον νου την ώρα αυτή,
ώστε να προσεύχομαι σύμφωνα με το θέλημα Σου,
και οι δεήσεις μου να γίνουν από Εσένα δεκτές.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
3
Πατέρα επουράνιε, Θεός αληθινός,
Εσύ που έστειλες τον αγαπημένο Σου Υιό
να αναζητήσει το απολωλός πρόβατο.
Αμάρτησα εμπρός στον ουρανό και ενώπιον Σου.
Δέξου με όπως τον άσωτο υιό, και ενέδυσέ με,
με το ένδυμα εκείνο που στερήθηκα εξαιτίας των αμαρτιών μου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
4
Υιέ Θεού, Θεός αληθινός, εκ του Πατρός γεννηθείς,
σαρκωθείς από την Παναγία Παρθένο Μαρία για την σωτηρία μας,
σταυρώθηκες, ετάφης, αναστήθηκες εκ νεκρών,
αναλήφθηκες μετά δόξης προς τον Πατέρα.
Αμάρτησα εμπρός στον ουρανό και ενώπιον Σου.
Θυμήσου με, όπως τον ληστή, όταν έλθεις στη βασιλεία Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
5
Πνεύμα Άγιο, Θεός αληθινός,
κατέβηκες στον Ιορδάνη ποταμό και στο Υπερώο,
μου χάρισες τη φώτιση μέσω της βαπτίσεως στο ιερό βαπτιστήριο.
Αμάρτησα εμπρός στον ουρανό και ενώπιον Σου.
Καθάρισε με σύσσωμο από τις αμαρτίες μου
δια μέσου του Θείου πυρός,
ως οι πύρινες γλώσσες τους αγίους Αποστόλους.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
6
Άκτιστη Φύση, αμάρτησα ενώπιον Σου,
με τη σκέψη, την ψυχή και το σώμα μου.
Μην καταλογίσεις τις πρότερες αμαρτίες μου.
Κύριε επικαλούμαι το άγιο όνομα Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
7
Εσύ που περιβλέπεις τα πάντα, αμάρτησα ενώπιον Σου,
με τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μου.
Εξάλειψε το χειρόγραφο με το πλήθος των ανομιών μου,
και κατέγραψε το όνομα μου στο βιβλίο της αιωνίας ζωής.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
8
Εσύ που εξετάζεις το κάθε μυστικό, αμάρτησα ενώπιον Σου,
άλλοτε ηθελημένα, κι άλλοτε παρά τη θέληση μου,
άλλοτε με επίγνωση, κι άλλοτε από άγνοια.
Δώσε άφεση στην αμαρτωλότητα μου,
διότι από της βαπτίσεως μου εντός του ιερού βαπτιστηρίου,
ως την ημέρα αυτή, έχω αμαρτήσει ενώπιον Σου Κύριε,
με τις αισθήσεις και με όλα τα μέλη του σώματος μου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
9
Φιλεύσπλαχνε Κύριε,
διαφύλαξε τους οφθαλμούς μου με το δέος της αγίας δόξης Σου,
για να μη στρέφω το βλέμμα μου σε ότι ακάθαρτο,
και τα αυτιά μου, για να μην ευφραίνονται στο άκουσμα κάθε ασχήμιας,
τα χείλη μου, για να μην λαλούν τα ψεύδη,
την καρδιά μου, για να μην επιθυμεί την κακία,
τα χέρια μου, για να μην γίνουν όργανα αδικίας,
και τα πόδια μου, για να μην πορευτούν σε οδούς ανομίας.
Αλλά κατεύθυνε πάντα τις πράξεις μου σύμφωνα με τις εντολές Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
10
Κύριε, ο Χριστός, το φως του κόσμου.
Φώτισε στην ψυχή μου την φλόγα της αγάπης Σου,
αυτήν που απλόχερα προσέφερες στον κόσμο μας,
για να εξαφανίσει ότι ακάθαρτο κουβαλώ στην ψυχή μου.
Καθάρισε την συνείδηση και το μυαλό μου,
εξάλειψε τα αμαρτήματα του σώματος μου,
ώστε να λάμψει η σοφία του Θεού στην καρδιά μου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
11
Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεία Σοφία του Πατρός,
δώρισε μου σώφρονα νου,
ώστε ενώπιον Σου, την κάθε στιγμή,
να σκέφτομαι, να ομιλώ και να πράττω ότι είναι καλό.
Διάσωσε με από κάθε λογής αισχρούς λογισμούς, λόγους ή πράξεις.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
12
Μακρόθυμε, φιλάγαθε Κύριε, ας γίνει το θέλημα Σου.
Μην με αφήσεις να παρασυρθώ από τις δικές μου επιθυμίες,
αλλά καθοδήγησε τα βήματα μου,
ώστε να πορεύομαι πάντα σύμφωνα με το άγιο θέλημα Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
13
Βασιλέα των Ουρανών,
κατέστησε με κληρονόμο της βασιλείας Σου,
ως υποσχέθηκες στους εκλεκτούς Σου.
Κι όπλισε με πίστη την καρδιά μου,
ώστε να μισεί την αμαρτία, να αγαπάει Εσένα Κύριε,
και να ποιεί το θέλημα Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
14
Εσύ που φροντίζεις για όλα τα πλάσματα,
διαφύλαξε με το σημείο του Σταυρού Σου
την ψυχή και το σώμα μου από τα πάθη της αμαρτίας,
από τους πειρασμούς του πονηρού και της ανθρώπινης αδικίας,
κι από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
15
Φύλακα των πάντων Χριστέ,
η δεξιά Σου χείρα ας γίνει σκέπη μου,
νύχτα και μέρα, στον ύπνο μου και στο ξύπνιο μου,
όπου κι αν διαμένω, όπου κι αν ταξιδεύω,
ώστε να μην λυγίσω ποτέ.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
16
Κύριε και Θεέ μου, στο άνοιγμα της χειρός Σου,
γεμίζει πλήρης η πλάση από το έλεος Σου.
Παραδίδω σε Σένα όλο μου το είναι.
Μερίμνησε για τις ανάγκες της ψυχής και του σώματος μου,
από τη στιγμή αυτή και παντοτινά.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
17
Λυτρωτή όσων χάθηκαν στις οδούς της απώλειας,
μετέτρεψε τις κακές μου συνήθειες σε αρετές,
και χάραξε στην ψυχή μου
την θύμηση της φοβερής ημέρας της τελειώσεως μου,
τον φόβο της επικειμένης κολάσεως,
και την αγάπη προς την ουράνια βασιλεία Σου.
Ώστε να μετανοήσω για τις αμαρτίες μου,
και με δικαιοσύνη να πορευτώ στην ζωή μου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
18
Πηγή αθανασίας,
ας αναβλύσουν δάκρυα μετανοίας από την καρδιά μου,
όπως τα δάκρυα της μοιχαλίδας,
ώστε προτού εξέλθω από αυτόν τον κόσμο,
να αξιωθώ τις αμαρτίες μου να ξεπλύνω.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
19
Χορηγέ του ελέους,
καταξίωσε με όπως έρθω κοντά Σου,
μέσω της ορθής πίστης και των καλών μου πράξεων,
δια μέσου της Θείας Μεταλήψεως
του άχραντου Σώματος και του τιμίου Αίματος Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
20
Κύριε ευεργέτη μου,
στείλε στο πλευρό μου έναν καλό άγγελο Σου,
να γεμίσει την ψυχή μου με γλυκύτητα και γαλήνη,
ώστε να ξεφύγω αλώβητος από τους πονηρούς πειρασμούς,
αυτούς που δεν έχουν θέση ψηλά στον ουρανό.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό
~~~~
21
Χριστέ, το φως το αληθινό, καταξίωσε την ψυχή μου
να αντικρύσει με ευτυχία το φως της δόξας Σου,
όταν έρθει η ημέρα που θα κληθώ κοντά Σου,
και να αναπαυθεί ειρηνικά σε σκηνές δικαίων,
προσμένοντας κάθε τι αγαθό,
ως την ημέρα της ένδοξης ελεύσεως Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
22
Δίκαιε Κριτή,
όταν έλθεις με την δόξα του επουράνιου Πατέρα
για να κρίνεις ζώντες και νεκρούς,
μην καταδικάσεις τον δούλο Σου,
αλλά λύτρωσε με από την αιώνια πυρά,
και καταξίωσε με να ακούσω κι εγώ,
το χαρμόσυνο κάλεσμα προς τους δίκαιους,
προς όσους θα εισέλθουν στην βασιλεία των Ουρανών.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
23
Πολυέλεε Κύριε, δείξε το έλεος Σου
σε όλους όσους πιστεύουν σε Εσένα,
στους οικείους μου, και στους ξένους,
στους γνωστούς μου, και στους αγνώστους,
σε ζώντες και σε όσους δεν βρίσκονται στην ζωή.
Συγχώρεσε και τους εχθρούς μου, και όσους με μισούν,
δώσε άφεση στα παραπτώματα τους.
και απομάκρυνε κάθε κακία που νιώθουν για μένα.
Ας γίνουν άξιοι του ελέους Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
24
Ένδοξε Κύριε, πρόσδεξαι τις δεήσεις του δούλου Σου,
και εκπλήρωσε τις ικεσίες μου κατά την κρίση Σου.
Με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου,
του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου,
του αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου,
του αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή,
των αγίων Αποστόλων, των προφητών, επισκόπων,
μαρτύρων, πατριαρχών, αναχωρητών, παρθένων,
και πάντων Σου των Αγίων, ως στον ουρανό και επί της γης.
Ότι δική σου είναι η δόξα και η προσκύνηση,
Ω αχώριστη και αδιαίρετη Αγία Τριάδα,
στους αιώνες των αιώνων, Αμήν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Back to top