Ελληνικά

 

 

“Ομολογώ με πίστη”

Άγιος Νερσές ο Χαριτωμένος (ο Χαρισματικός) (1102-1173)
.
Προσευχή για την κάθε ώρα της ημέρας

~
~
1
Ομολογώ με πίστη και Σε προσκυνώ
Πατέρα, Υιέ και Άγιο Πνεύμα, άκτιστη και αθάνατη φύση,
δημιουργέ των αγγέλων, των ανθρώπων και της κάθε ύπαρξης.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
2
Ομολογώ με πίστη και Σε προσκυνώ
αδιαίρετο Φως, αχώριστη Τριάδα Αγία, μία Θεότητα,
δημιουργέ του φωτός και αποδιώκτη του σκότους.
Αποδίωξε από την ψυχή μου το σκότος της αμαρτίας και της αγνοίας,
και φώτισε μου τον νου την ώρα αυτή,
ώστε να προσεύχομαι σύμφωνα με το θέλημα Σου,
και οι δεήσεις μου να γίνουν από Εσένα δεκτές.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
3
Πατέρα επουράνιε, Θεέ αληθινέ,
Εσύ που έστειλες τον αγαπημένο Σου Υιό
να αναζητήσει το απολωλός πρόβατο.
Αμάρτησα εμπρός στον ουρανό και ενώπιόν Σου.
Δέξου με όπως τον άσωτο υιό, και ένδυσέ με,
με την πρώτη στολή, που στερήθηκα εξαιτίας των αμαρτιών μου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
4
Υιέ Θεού, Θεέ αληθινέ, εκ του Πατρός γεννηθέντα,
σαρκωθέντα από την Παναγία Παρθένο Μαρία για την σωτηρία μας,
που σταυρώθηκες, ετάφης και αναστήθηκες εκ νεκρών,
αναλήφθηκες μετά δόξης προς τον Πατέρα.
Αμάρτησα εμπρός στον ουρανό και ενώπιόν Σου.
Θυμήσου με, όπως τον ληστή, όταν έλθεις στη Βασιλεία Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
5
Πνεύμα Άγιο, Θεέ αληθινέ,
κατέβηκες στον Ιορδάνη ποταμό και στο Υπερώο,
μου χάρισες τη φώτιση με το λουτρό του Βαπτίσματος.
Αμάρτησα εμπρός στον ουρανό και ενώπιόν Σου.
Καθάρισε με σύσσωμο από τις αμαρτίες μου
δια μέσου του Θείου πυρός,
όπως οι πύρινες γλώσσες τους αγίους Αποστόλους.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
6
Άκτιστη Φύση, αμάρτησα ενώπιόν Σου,
με τη σκέψη, την ψυχή και το σώμα μου.
Μην καταλογίσεις τις πρότερες αμαρτίες μου.
Κύριε επικαλούμαι το άγιο όνομά Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
7
Εσύ που περιβλέπεις τα πάντα, αμάρτησα ενώπιόν Σου,
με τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μου.
Εξάλειψε το χειρόγραφο με το πλήθος των ανομιών μου,
και κατέγραψε το όνομα μου στο βιβλίο της αιωνίας ζωής.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
8
Εσύ που εξετάζεις το κάθε μυστικό, αμάρτησα ενώπιόν Σου,
άλλοτε ηθελημένα, κι άλλοτε παρά τη θέληση μου,
άλλοτε με επίγνωση, κι άλλοτε από άγνοια.
Δώσε άφεση στην αμαρτωλότητά μου,
διότι, από την ημέρα της Βαπτίσεως μου, ως την στιγμή αυτή,
έχω αμαρτήσει ενώπιόν Σου Κύριε,
με τις αισθήσεις και με όλα τα μέλη του σώματος μου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
9
Κύριε, διά της παναγάθου Προνοίας Σου,
διαφύλαξε τους οφθαλμούς μου με το δέος της αγίας δόξης Σου,
για να μη στρέφω το βλέμμα μου σε ό,τι ακάθαρτο,
και τ’ αυτιά μου, για να μην ευφραίνονται στο άκουσμα κάθε ασχήμιας,
τα χείλη μου, για να μην λαλούν τα ψεύδη,
την καρδιά μου, για να μην επιθυμεί την κακία,
τα χέρια μου, για να μην γίνουν όργανα αδικίας,
και τα πόδια μου, για να μην πορευτούν σε οδούς ανομίας.
Αλλά κατεύθυνε πάντα τις πράξεις μου σύμφωνα με τις εντολές Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
10
Κύριε Ιησού Χριστέ, το Πυρ της Θεότητος.
Φώτισε στην ψυχή μου την φλόγα της αγάπης Σου,
αυτήν που απλόχερα πρόσφερες στον κόσμο μας,
για να εξαφανίσει ό,τι ακάθαρτο κουβαλώ στην ψυχή μου.
Καθάρισε την συνείδηση και το μυαλό μου,
εξάλειψε τα αμαρτήματα του σώματός μου,
ώστε να ανάψει το φως της Θείας ελλάμψεως στην καρδιά μου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
11
Κύριε Ιησού Χριστέ, Σοφία του Θεού Πατρός,
δώρισε μου σώφρονα νου,
ώστε ενώπιόν Σου, την κάθε στιγμή,
να σκέφτομαι, να ομιλώ και να πράττω ό,τι είναι καλό.
Διάσωσέ με από κάθε λογής αισχρούς λογισμούς, λόγους ή πράξεις.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
12
Μακρόθυμε, φιλάγαθε Κύριε, ας γίνει το θέλημα Σου.
Μην με αφήσεις να παρασυρθώ από τις δικές μου επιθυμίες,
αλλά καθοδήγησε τα βήματα μου,
ώστε να πορεύομαι πάντα σύμφωνα με το άγιο θέλημά Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
13
Βασιλέα των Ουρανών,
κατάστησέ με κληρονόμο της βασιλείας Σου,
όπως υποσχέθηκες στους εκλεκτούς Σου.
Κι όπλισε με πίστη την καρδιά μου,
ώστε να μισεί την αμαρτία, να αγαπάει Εσένα Κύριε,
και να ποιεί το θέλημα Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
14
Εσύ που φροντίζεις για όλα τα πλάσματα,
διαφύλαξε με το σημείο του Σταυρού Σου
την ψυχή και το σώμα μου από τα πάθη της αμαρτίας,
από τους πονηρούς πειρασμούς, από την αδικία των ανθρώπων,
και από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
15
Φύλακα των πάντων Χριστέ,
η δεξιά Σου χείρα ας γίνει σκέπη μου,
νύχτα και μέρα, στον ύπνο μου και στο ξύπνιο μου,
όπου κι αν διαμένω, σε όποια οδό κι αν πορεύομαι,
ώστε να μην λυγίσω ποτέ.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
16
Κύριε και Θεέ μου, στο άνοιγμα της χειρός Σου,
γεμίζει όλη η πλάση από το έλεός Σου.
Παραδίδω σε Σένα όλο μου το είναι.
Μερίμνησε για τις ανάγκες της ψυχής και του σώματός μου,
από τη στιγμή αυτή και παντοτινά.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
17
Λυτρωτή όσων χάθηκαν στις οδούς της απώλειας,
μετάτρεψε τις κακές μου συνήθειες σε αρετές,
και χάραξε στην ψυχή μου
την θύμηση της φοβερής ημέρας της τελειώσεώς μου,
τον φόβο της επικειμένης κολάσεως,
και την αγάπη προς την ουράνια Βασιλεία Σου,
ώστε να μετανοήσω για τις αμαρτίες μου,
και με δικαιοσύνη να πορευτώ στην ζωή μου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
18
Πηγή αθανασίας,
ας αναβλύσουν δάκρυα μετάνοιας από την καρδιά μου,
όπως τα δάκρυα της μοιχαλίδας,
ώστε προτού εξέλθω από αυτόν τον κόσμο,
να αξιωθώ τις αμαρτίες μου να ξεπλύνω.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
19
Χορηγέ του ελέους,
καταξίωσε με να έρθω κοντά Σου,
μέσω της ορθής πίστης και των καλών μου πράξεων,
δια μέσου της Θείας Μεταλήψεως
του άχραντου Σώματος και του τιμίου Αίματός Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
20
Κύριε ευεργέτη μου,
στείλε στο πλευρό μου έναν καλό άγγελο Σου,
να γεμίσει την ψυχή μου με γλυκύτητα και γαλήνη,
ώστε να ξεφύγω αλώβητος από τους πονηρούς πειρασμούς,
αυτούς που δεν έχουν θέση ψηλά στον ουρανό.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
21
Χριστέ, το φως το αληθινό, καταξίωσε την ψυχή μου
να αντικρύσει με ευτυχία το φως της δόξας Σου,
όταν έρθει η ημέρα που θα κληθώ κοντά Σου,
και να αναπαυθεί ειρηνικά σε σκηνές δικαίων,
προσμένοντας κάθε τι αγαθό,
ως την ημέρα της ένδοξης ελεύσεώς Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
22
Δίκαιε Κριτή,
όταν έλθεις με την δόξα του επουράνιου Πατέρα
για να κρίνεις ζώντες και νεκρούς,
μην καταδικάσεις τον δούλο Σου,
αλλά λύτρωσέ με από την αιώνια πυρά
και καταξίωσέ με ν’ ακούσω κι εγώ,
το χαρμόσυνο κάλεσμα προς τους δίκαιους,
προς όσους θα εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
23
Πολυέλεε Κύριε, δείξε το έλεός Σου
σε όλους όσους πιστεύουν σ’ Εσένα,
στους οικείους μου, και στους ξένους,
στους γνωστούς μου, και στους αγνώστους,
σε ζώντες και σε όσους δεν βρίσκονται στην ζωή.
Συγχώρεσε και τους εχθρούς μου, και όσους με μισούν,
δώσε άφεση στα παραπτώματα τους.
και απομάκρυνε κάθε κακία που νιώθουν για μένα.
Ας γίνουν άξιοι του ελέους Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
24
Ένδοξε Κύριε, δέξου τις δεήσεις του δούλου Σου,
και εκπλήρωσε τις ικεσίες μου κατά την κρίση Σου.
Με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου,
του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου,
του αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου,
του αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή,
των αγίων Αποστόλων, των προφητών, διδασκάλων,
μαρτύρων, πατριαρχών, αναχωρητών, παρθένων,
και πάντων Σου των Αγίων,
όπως στον ουρανό έτσι και επί γης.
Διότι δική Σου είναι η δόξα και η προσκύνηση,
Ω αχώριστη και αδιαίρετη Αγία Τριάδα,
στους αιώνες των αιώνων, Αμήν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Back to top