Artsakh South

.

.

.

The Cultural Genocide

the lost heritage of the Armenian Church

.

.

.

.

Gandzasar Monastery
Գանձասար վանք
Vank, Artsakh

13th century (1216)

40°03’26.5″N 46°31’50″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Metsaran Sourp Hagop 
Մեծարանի Սուրբ Յակոբավանք
near Khachaghakaberd Fortress, Metsaran, Kolatak, Artsakh

9-13th century

40°00’56.5″N 46°36’02″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Otskavank
Օցկավանք
Otskavank, Artsakh

13th century, completely destroyed

39°56’51″N 46°37’19″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sourp Stepanos
Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի
near Mayraberd Fortress, Askeran, Artsakh

17th century (1655)

39°56’36″N 46°49’34″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sourp Hagop
Սուրբ Յակոբ եկեղեցի
Stepanakert, Artsakh

19th century

39°49’41″N 46°46’13″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Gazanchetsots Cathedral of Our Saviour
Ղազանչեցոց, Սուրբ Ամենափրկիչ մայր տաճար
Shushi, Artsakh

19th century (1868), under occupation

39°45’31″N 46°44’50″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kanach Zham, Sourp Karapet church
Կանաչ ժամ, Սուրբ Հովհաննես Կարապետ եկեղեցի
Verin Tagh, Shushi, Artsakh

19th century (1818), under occupation

39°45’45.3″N 46°44’36.5″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Our Lady Mother of God church
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի
Ghaibalishen, Shushi, Artsakh

13th century, under occupation

39°46’40.5″N 46°43’44″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Meghretsots Church
Մեղրեցոց Սուրբ եկեղեցի
Shushi, Artsakh

5th century, ruined, under occupation

39°45’18.5″N 46°44’20.5″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Yeghtsahogh, Sourp Sargis church
Եղցահող, Սուրբ Սարգիս եկեղեցի
Yeghtsahogh, Artsakh

19th century

39°40’34.3″N 46°35’01.7″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Amoutegh Monastery
Ամուտեղի վանք
Amoutegh, Artsakh

17th century, ruined, under occupation

39°29’03″N 46°44’45″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Katarovank
Գաթարի վանք
near Khandzadzor, Artsakh

17th century, ruined, under occupation

39°31’00″N 46°51’13″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dzoravank
Ծորավանք
near Zangelan, Artsakh

13th century, ruined, under occupation

39°07’02″N 46°37’15″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Gtichavank
Գտչավանք
Togh, Hadrut, Artsakh

13th century (1241-1248), under occupation

39°35’37.5″N 46°56’33″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kavakavank
Կավակավանք
Varanda, Artsakh

13th century, under occupation

39°36’22″N 47°05’28″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tsaghkavank
Ծաղկավանք
near Agnaghpyur, Artsakh

13th century, under occupation

39°32’32.7″N 47°05’29″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sourp Harutyun, Holy Resurrection church
Սուրբ Հարություն եկեղեցի
Hadrut, Artsakh

17th century (1621), under occupation

39°31’11″N 47°01’33″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Amaras Monastery
Ամարաս վանք
Makhalashen, Sos, Artsakh

4-12th century

39°41’01.5″N 47°03’26.5″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sourp Yeghishe church
Սուրբ Եղիշե եկեղեցի
Chartar, Artsakh

5-12th century

39°44’21″N 47°00’54.5″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Our Lady Mother of God church
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի
Martuni, Artsakh

19th century (1886)

39°47’52″N 47°06’30″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Back to top