Polski

 

 

“Z wiarą wyznaję”

Święty Nerses IV Wdzięczny – Błogosławiony (1102-1173).

~
I
Z wiarą wyznaję i kłaniam się Tobie, Ojcze i Synu i Duchu Święty, Naturo niestworzona i nieśmiertelna, Stwórco aniołów i ludzi i wszystkiego bytu. Zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
II
Z wiarą wyznaję i kłaniam się Tobie, światło nierozdzielne, Jedyna Trójco Święta i Jedyne Bóstwo, Stworzycielu świata, Który pokonujesz ciemność, wypędzaj z mojej duszy wszelki grzech i niewiedzę, uświęć w tym czasie mój umysł, żebym z radością modlił się do Ciebie i przyjął od Ciebie to, o co proszę. I zmiłuj się …
~~~~
III
Ojcze niebieski, prawdziwy Boże, który posłałeś swego umiłowanego Syna szukać owcy zabłąkanej, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą, przyjmij mnie jak syna i ubierz mnie w szatę pierwotną, którą odebrał mi grzech i zmiłuj się …
~~~~
IV
Synu Boży, prawdziwy Boże, Któryj zszedł od Ojca, stał się człowiekiem od świętej Dziewicy Maryi dla naszego zbawienia, ukrzyżowany i pogrzebany, zmartwychstał z martwych, wstąpił na niebiosa w sławie Ojca! Zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie, wspomnij mnie jako łotra kiedy przyjdzie Twoje królestwo. I zmiłuj się …
~~~~
V
Duchu Boży, prawdziwy Boże, Który zszedłeś na Jordan i w dniu pięćdziesiątnicy i oświeciłeś mnie chrztem w świętej kąpieli! Zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie, oczyść mnie po raz kolejny boskim ogniem Twoim, jak świętych apostołów językami ognistymi i zmiłuj się …
~~~~
VI
Niestworzona naturo, zgrzeszyłem przeciw Tobie myślami moimi, duszą moją i ciałem, nie wspominaj moich pierwszych grzechów wobec Twego imienia świętego i zmiłuj się …
~~~~
VII
Wszechwiedzący Boże, zgrzeszyłem przeciw Tobie myslą, słowem i uczynkiem, skreślij rękopis moich przestępstw i wpisz imię moje do księgi życia i zmiłuj się …
~~~~
VIII
O wiedzący tajemnice! Zgrzeszyłem przeciw Tobie dobrowolnie i niedobrowolnie, świadomie i nieświadomie, daruj mi odpuszczenie moich grzechów, bo od narodzenia w świętej kąpieli po dzień dzisiejszy grzeszyłem przed Bóstwem Twoim swymi uczuciami i wszystkimi członkami mego ciała i zmiłuj się …
~~~~
IX
O wszechtroskliwy Panie! Postaw strach Twój Święty stróżem dla moich oczu, żeby od dziś nie spoglądały z pożądaniem, i do uszu moich żeby nie chciały słuchać złych rozmów, i do ust moich, żeby nie wypowiadały kłamstwa, i do serca mego żeby nie zamyślało zła, i do rąk moich żeby nie czyniły niesprawiedliwości, i do nóg moich żeby nie chodziły drogą bezprawia, ale kieruj ich poruszeniami, aby zawsze były zgodne z Twoimi przykazaniami i zmiłuj się …
~~~~
X
Ogniu żywy Chryste! Ogień miłości Twojej, zesłany przez Ciebie na ziemię, zapal we mnie, żeby on spalił choroby duszy mojej i oświecił sumienie myśli moich, i oczyścił grzechy ciała mego, i zapalił światło poznania Twego w moim sercu i zmiłuj się …
~~~~
XI
O mądrości Ojca Jezu! Dodaj mi mądrość myślenia, mówienia i czynienia dobra przed Tobą na wszelki czas, zachowaj od złych myśli, słów i czynów i zmiłuj się …
~~~~
XII
Życzliwy i troskliwy Panie! Nie dopuść, żebym poszedł za swoją wolą, ale prowadź mnie drogą Twojej woli i zmiłuj się …
~~~~
XIII
Królu niebieski! Daj mi królestwo Twoje obiecane umiłowanym Twoim, i wzmocnij serce moje, żeby znienawidzić grzechy, miłować tylko Ciebie, i spełniać Twoją wolę i zmiłuj się …
~~~~
XIV
Stróżu stworzeń! Zachowaj znakiem Twego krzyża duszę i ciało moje od grzesznych pokus, od szatana, od ludzi niegodziwych i od wszelkiego niebezpieczeństwa duszy i ciała i zmiłuj się …
~~~~
XV
Bezpieczeństwo wszelkich Chryste! Niech strzeże mnie Prawica Twoja dniem i nocą, czy jestem w domu czy w drodze, podczas snu czy podczas pracy, żebym się nigdy nie trwożył i zmiłuj się …
~~~~
XVI
Mój Boże, który otwierasz swoją dłoń i napełniasz stworzenie Twoje pokojem, Tobie oddaję moją duszę, Ty zatroszcz się i zabezpiecz potrzeby duszy i ciała mego od teraz i na wieki i zmiłuj się …
~~~~
XVII
Nawrócenie zbłąkanych! Odwróć mnie od moich złych nałogów i zachowaj w pamięci duszy mojej straszny dzień śmierci i strach piekła i miłość Królestwa Niebieskiego, żebym żałował za grzechy i czynił dobro i zmiłuj się …
~~~~
XVIII
Źródło nieśmiertelności! Wydobądź łzy nawrócenia z serca mego, jak jawnogrzesznicy, żeby zmyć grzech duszy mojej, zanim odejdę z tego świata i zmiłuj się …
~~~~
XIX
Dawco litości! Udziel mi łaski, abym przez sprawiedliwą wiarę, dobre uczynki oraz Świętą Komunię Ciała i Krwi Twojej przyszedł ku Tobie i zmiłuj się …
~~~~
XX
Miłościwy Panie! Powierz mnie dobremu aniołowi, żebym z pokojem oddał duszę moją i bez troski przeszedł przez podstępy demonów poniebieskich i zmiłuj się …
~~~~
XXI
Światłości Prawdziwa Chryste! Daj duszy mojej z radością zobaczyć chwałę Twoją i w dzień zawołania jej i z nadzieją wejść w obecności zbawionych aż do dnia wielkiego przyjścia Twego i zmiłuj się …
~~~~
XXII
Sędzio sprawiedliwy! Kiedy przyjdziesz w chwale Ojca sądzić żywych i umarłych, nie wołaj na sąd sługę Twego, ale zachowaj od ognia wiecznego, i daj mi usłyszeć wołanie błogosławionych do Twego Królestwa niebieskiego i zmiłuj się …
~~~~
XXIII
Zawsze litościwy Panie zmiłuj się nad wierzącymi w Ciebie bliźnimi moimi i obcymi, znanymi i nieznanymi, żywymi i umarłymi. Przebacz także moim wrogom i tym, którzy nienawidzą mnie za ich przestępstwa przeciw mnie, i odwróć mnie od zła, które oni mają wobec mnie, żeby dostąpili miłosierdzia Twego i zmiłuj się …
~~~~
XXIV
Uwielbiony Panie! Przyjmij modlitwy sługi Twego i na dobro spełnij prośby moje przez wstawiennictwo Bogurodzicy, i Jana Chrzciciela, i Świętego Szczepana, i Świętego Grzegorza Oświeciela naszego, i świętych apostołów, proroków, nauczycieli, męczenników, patriarchów i świętych dziewic, pustelników, i wszystkich Twoich świętych niebieskich i ziemskich. I Tobie,
Nierozdzielnej Trójcy Świętej, niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Back to top