Română

 

 

Mărturisesc Crezând

Sfânt Nerses Șnorhali (1102 – 1173)

 

~.
1.  Mărturisesc crezând și mă închin Ție, Tată, Fiu și Duh Sfânt, natură nefăcută și fără moarte, Creator al îngerilor, oamenilor și a tuturor celor ce sunt; miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
2.  Mărturisesc și mă închin Ție, lumină neîmpărțită, Sfântă Treime Unită și O Dumnezeire, creator al luminii și asupritor al întunericului, alungă păcatele din sufetul meu și întunericul necunoașterii și luminează-mi mintea pentru a mă ruga Ție cu plăcere și a primi de la Tine cele cerute; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
3.  Tată ceresc, Dumnezeu adevărat, care ai trimis pe Fiul Tău iubit ca să caute oaia cea pierdută, am păcătuit în fața cerului și în fața Ta, primește-mă ca și pe fiul risipitor și dă-mi mie haina de cinste de care m-am dezbrăcat prin păcat; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
4.  Fiule, Dumnezeu adevărat, care pentru a noastră mântuire ai coborât de la sânul părintesc și ai luat trup de la Fecioara Maria, Te-ai ridicat pe cruce, te-ai intrat în mormânt și ai înviat din morți și cu slavă Te-ai înălțat la Tatăl, am păcătuit în fața cerului și în fața ta, amintește-ți de mine când vei veni cu împărăția Ta așa cum Ți-ai adus aminte de tâlhar; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
5.  Duh al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, care ai coborât în Iordan și în casa de sus și m-ai luminat prin botezul din Sfânta Cristelniță, am păcătuit în fața cerului și în fața ta, curăță-mă din nou cu focul Tău dumnezeiesc, așa cum ai făcut-o prin limbi de foc cu apostolii; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
6.  Cel ce ești nefăcut,ți-am greșit cu mintea, sufletul și trupul meu; în numele Tău Preasfânt, nu-ți aminti de păcatele mele vechi; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
7.  A Toate Văzător, Dumnezeule, am greșit în fața ta cu sfatul, vorba și fapta, șterge răbojul greșelilor mele și scrie-mi numele în Cartea Vieții; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
8.  Acela ce cercetezi cele tainice, ți-am păcătuit cu voie și fără voie, știind și neștiind, dezleagă-mă pe mine păcătosul, căci de la nașterea mea din Sfânta Cristelniță până astăzi am greșit dumnezeirii Tale prin simțurile mele și cu toate mădularele trupului; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
9.  A Toate Grijitor, Doamne, frica de Tine pune-o ca strajă ochilor mei, pentru a nu mai privi nepotrivit; urechilor mele, pentru a nu mai asculta cuvinte rele; gurii mele, pentru a nu minți; mâinilor mele, pentru a nu face nedreptate și picioarelor mele, pentru a nu merge pe drumul nedreptății, ci păstrează dreaptă lucrarea acestora pentru a fi după poruncile Tale; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
10.  Foc Viu, Hristoase, focul iubirii Tale, în care te-ai îmbrăcat pe pământ, aprinde-l în mine, pentru a-mi arde murdăria din suflet și a-mi curăța conștiința, pentru a-mi curăța păcatele trupului și a-mi aprinde lumina cunoașterii în inimă; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
11.  Înțelepciune a Tatălui, Iisus, dă-mi mie înțelepciune pentru a gândi, vorbi și lucra bine în fața Ta în tot ceasul. Mântuiește-mă pe mine de sfaturile, vorbele și faptele rele; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
12.  Cel ce Vrei Bine, Doamne Binevoitor, nu mă lăsa să umblu după voia mea, ci mă călăuzește a fi după voința Ta cea iubitoare de bine; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
13.  Împărate, dă-mi mie împărăția Ta, pe care ai promis-o celor ce îi iubești, întărește-mi inima pentru a urî păcatul și a te iubi doare pe Tine  și pentru a urma voia Ta; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
14.  Cel ce grijești creaturile Tale, apără cu semnul Crucii Tale sufletul și trupul meu de înșelăciunea păcatelor, de încercările diavolilor, de oamenii ce umblă în neadevăr, și de toate încercările trupului și sufletului; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
15.  Apărător al Tuturor, Hristos, mâna Ta să fie asupra mea în noapte și zi, când sunt acasă sau merg pe drum, în somn sau în trezie, pentru a nu mă zdruncina vreodată; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
16.  Dumnezeul meu, care-ți deschizi brațele umplând cu binecuvântare toate creaturile Tale, Ție mă dau, Tu grijește de cele trebuincioase sufletului și trupului meu de acum până în vecie; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
17.  Cel Ce-i Întorci pe Cei Pierduți, întoarce-mă și pe mine din obiceiurile mele rele înspre obiceiul bun și țintuiește în sufletul meu frica de ziua morții și teama de gheenă și iubirea de împărăție, pentru a mă căi de păcatele mele și pentru a lucra în dreptate; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
18.  Izvor al Nemuririi, izvorăște din inima mea lacrimile căinței, ca femeia pierdută, pentru a-mi spăla păcatele sufletului înaintea plecării din lume; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
19.  Miluitorule, dăruiește-mi să vin la Tine prin credință dreaptă și lucrare bună și împărtășire din sfântul tău Trup și Sânge; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
20.  Făcător de Bine, Doamne, îngerului cel bun dă-i lin sufletul meu pentru a trece neîncercat de relele diavolilor ce se află sub cer; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
21.  Lumină Adevărată, Hristos, fă vrednic sufletul meu de a vedea cu bucurie în ziua chemării lumina slavei Tale și de a se odihni cu speranța celor bune în cetele drepților până în mare Zi a venirii Tale; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
22.  Judecător Drept, când vei veni cu slava Tatălui pentru a-i judeca pe morți și pe vii, nu intra la judecată cu robul Tău, ci mă mântuiește de focul veșnic și fă-mă să aud chemarea fericită a celor drepți către împărăția cerească; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
23.  A Tot Milostive, Doamne, miluiește-i pe credincioșii Tăi, pe ai mei și pe străini, pe cei cunoscuți și pe cei necunoscuți, pe vii și pe morți, dă iertare de păcate și dușmanilor mei și celor ce mă urăsc, pentru cele ce au făcut împotriva mea, și-i întoarce de la cele rele, care le au împotriva mea, pentru ca și ei să se facă vrednici de mila Ta; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
24.  Slăvite Doamne, primește rugăciunile robului Tău și împlinește în bine cele cerute prin binecuvântarea Sfintei Născătoare de Dumnezeu și a lui Ioan Botezătorul și a lui Primului Mucenic Ștefan și a Luminătorului nostru Grigore și a sfinților apostoli, profeți, învățători, martiri, părinți, pustnici, fecioare, călugări și a tuturor sfinților Tăi cerești și pământești și Ție, Neîmpărțitei Sfinte Treimi, slavă și închinăciune în vecii vecilor, amin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Back to top