Srpski / Српски

 

 

 

“Priznajem u veri”

Sveti Nerses Shnorhali (1102 – 1173)

~

1
Priznajem u veri i blagoslovim, Oca, Sina i Svetog Duha, neistražene i besmrtne prirode. Stvorili ste anđele, ljude i sve što postoji. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
2
Priznajem u veri i blagoslovim, nedeljiva Svetlost, nedeljiva Sveta Trojica, jedinom i jedinom Bogu, stvorili ste svetlost i završili mrak, prazni greh i neznanje moje duše. Prosvetite moj um, tako da mogu da se molim prema vašoj volji i moji zahtevi mogu biti prihvaćeni od strane vas. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
3
Otac sa neba, Bog istinski, vi ste poslali svog voljenog Gospoda, da potražimo izgubljene ovce. Grešio sam na nebesima i ispred Tebe. Prihvati me kao pogubnog sina i obučeš me sa odećom koju sam bio lišen zbog mojih greha. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
4
Sin Božiji, pravi Bog, dolazi od Oca, rođeni ste iz naše Gospe Marije za naše spasenje, Ti si bio križan, pokopan, vaskrsnut od mrtvih, uzdignut si s slavo Očetu. Grešio sam na nebesima i ispred Tebe. Zapamtite me kao lopova koji se pokajao, kada ste došli u svoje kraljevstvo. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
5
Sveti Duh, istinski Boga, otišli ste do rijeke Jordana i do Hiperona, dala si mi prosvetljenje kad sam se krštio u svetog jezera krštenja. Grešio sam na nebesima i ispred Tebe. Očistite sve moje grehe, kroz božanski plamen, kao što ste uradili na Svetim Apostolima. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
6
Priroda koja nije stvorena, grešio sam na nebesima i ispred Tebe. Kroz moj um, moja duša i moje telo. ne uzimajte moje prethodne grehe u obzir. Gospode, pozivam Tvoje Sveto Ime. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
7
Vi koji vidite sve, grešio sam protiv vas, s mojim mislima, mojim riječima i djelima. Uništi rukopisni papir u kome su napisani svi moji grehovi, i napisati moje ime u Knjigu života. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
8
Vi koji znate svaku tajnu, grešio sam protiv vas. Ponekad sam to želeo, a ponekad nisam to želeo, ponekad sam znao šta radim, a ponekad nisam znao šta radim. Oprostite mi grešnikom. Od dana mog krštenja do svetog jezera krštenja, do današnjeg dana, grešio sam protiv vas, Gospode, sa moga čulima i sa svim članovima moga tela. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
9
Dobrohotan Gospodin, sačuvaj mi oči sa strahopoštovanjem Vaše Svetog Slave, tako da ne gledam odvratne stvari, i moje uši, da ne čujem ružnoću, moje usne, da ne kažem laži, moje srce, tako da ne želim zle stvari, moje ruke, da možda ne postanu instrumenti nepravde, i moje noge, da ne bi trebalo da hodaju po ulicama greha. Pokažite mi na pravi način, tako da uvek radim prema vašoj volji. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
10
Gospodaru, Hristu, svjetlost svijeta. Prosvetite u mojoj duši plamen tvoje ljubavi, ljubav koju nudite svim ljudima, da nestanem što je ružno u mojoj duši. Očistite moju svesnost i um, i ukloniti grijehe mog tela, tako da Božja mudrost osvetljava moje srce. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
11
Gospode Isusa Hrista, mudrosti Oca, učinite da razmišljam s mudrošću, razgovaram i radim ono što je dobro u svakom trenutku ispred vas. Spasite me od svih loših misli, reči ili dela. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
12
Dobrohotan Gospod, vaša volja obuhvata sve ono što je dobro. Vi ste direktor volje. Ne dozvolite mi da sledim naklonost mog srca. Umesto toga, dovedi me da uvek hodam do vašeg dobrog zadovoljstva. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
13
Nebeski kralj, daj mi svoje kraljevstvo, kome je obećana tvoja voljena, i ojačajte moje srce da mrze grijeh, i voleti samo tebe i izvršiti svoju volju. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
14
Vi koji brinete za sva stvorenja, zaštite me za znakom vašeg krsta. Moja duša i telo, od mravljenja greha, iz iskušenja zla, od nepravednih ljudi, i iz svih opasnosti fizički i duhovni. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
15
O Hrist, čuvar svih, neka me tvoja desna ruka zaštiti, dan i noć, kada sam kod kuće i kada putujem, kada spavam i kad budem budan, tako da nikad ne padnem. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
16
Moj Bože, u vašim otvorenim rukama, ceo svet je ispunjen vašom milošću. Posvećujem ti celog života. Vodite računa o meni i dajte mi sve što je dobro za moju dušu i telo, od sada i zauvek. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
17
Vi koji pronalazite one koji su izgubljeni, pretvaraju moje loše navike na vrlinu, tako da smatram dan kada više neću živeti, i strah od kazne i ljubavi prema nebeskom kraljevstvu, da se pokaje od mojih grehova i da živim sa pravednošću. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
18
Izvor besmrtnosti, izazivaju suze pokajanja da trče iz mog srca, kao što su suze Marije Magdalene, tako da dok god živim, očistite se od mojih grehova. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
19
Milosrdni Gospodine, pomozite mi da se približim tebi, sa istinskom vjerom, sa dobrim delima, i sa Svetom zajednicom Svetog Tela i Svete Krvave. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
20
Dobrohotan Gospod, pošalji mi dobrog anđela, da ispunim dušu mirom, da pobegne od loših iskušenja, oni koji nemaju mesto na nebu. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
21
Hristos svetlost istina, neka moja duša bude vredna da ispuni tvoju slavu, na dan kad me azovete, i da se opustite u dobrom nadu, u kući pravednika, do velikog dana vašeg dolaska. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
22
Pravedni sudija, kada dođeš s slavo Oca, da proceni živog i mrtvog, ne sudite svoje sluge. Spasi me od večne vatre, kako bi osetili ajlepši poziv pravednika u nebesko carstvo. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
23
Otkupitelj, molite svima koji veruju u vas, o mojim dragim i onima koji su moji stranci, one koje znam i one koje ne znam, o živim i mrtvim. Čak i oprosti mog neprijatelja i onih koji me mrze. Izvinite greške koje su napravili, i oslobodite ih od zla, tako da postanu dostojni milosti. Pokažite milost u svojim stvorenjima, a meni, jer sam veoma grešnik.
~~~~
24
O slavnog Gospoda, primite molitve svog sluge. Ispunite moje zahtjeve koji se smatraju dobrim. Kroz posredovanje Presvete Bogorodice, i Sveti Jovan Krstitelj, i Sveti Stephen prvi mučenik, Sveti Grigorij naš iluminator, i Sveti Apostoli, Proroci, Doktori Crkve, Mučenicima, Patrijarhovi, Hermiti, Djevice, i svi vaši Svetitelji na nebu i na zemlji.
U vas, O nedjeljiva Sveta Trojica, Budite slava i obožavanje, zauvek i zauvek. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Back to top